Кутубхона

ҲАЗРАТ БАҲОУДДИН НАҚШБАНД - Тарихий ва маърифий рисола

Парвардигорга беҳисоб шукр ва ҳамду санолар бўлсин­ким, муқаддас ва мўътабар замин – Мовароуннаҳрга, унинг марказида жойлашган Ўзбекистон заминига Расулуллоҳ сал­лоллоҳу алайҳи васаллам суннатларининг содиқ ҳимоячилари ва давомчилари Имом-ал Бухорий, Ҳаким ат-Термизий, Хожа Аҳмад Яссавий, Хожа Абдул­холиқ Ғиждувоний, Хожа Ориф ар-Ревгарий, Хожа Маҳмуд Анжир Фағнавий, Хожа Али Роми­таний (Хожайи Азизон), Хожа Муҳаммад Бобойи Самосий, Саййид Амир Кулол ас-Сухорий, Хожа Муҳаммад Баҳоуддин Нақшбанд, Имом ал-Мотурудий, Имом ал-Марғинонийдек улуғ аллома, машо­йих ва авлиёларни насиб этди. Бу улуғ зот­лар ўз умрбоқий таълимотлари ва амалиётлари билан Ислом дунёси ахлининг маънавият машъали сифатида уларнинг ҳалол-пок ҳаёти ва равнақи йўлида асрлар давомида хизмат қилмоқда.

Юклаш

Ислом ва акидапараст окимлар

Исломдаги акидавий йуналишлар сони тарихий манбаларда турлича берилган. Улардан энг асосий ва машхурлари - суннийлик, кадария, муржиа, жабария, хорижия, муътазила ва шиа кабилар.

Юклаш

Х А З Р А Т Б А Х А У Д Д И Н Н А К Ш Б А Н Д

 М А Н С У Р

Н У Р У Л Л А Е В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х А З Р А Т

 Б А Х А У Д Д И Н

Н А К Ш Б А Н Д

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ

 

 

 

 

 

Перевод на русский язык Р. Х. Чепкунова

 

 

Юклаш