Hikoyat
07 2018 .
345 қ.

 

Hikoyat

Hazrati Musoning jannatdagi qo`shnisi
 
Payg`ambarlardan biri Muso (alayhissalom) kunlarning birida duo qilib: “Ey Alloh! Menga jannatda men bilan birga bo`ladigan do`stimni ko`rsat”, deb iltijo qildilar.
Allohdan vahiy kelib: “Falon shaharning falon bozoriga bor. U erda bir qassob bor, u jannatda doim sen bilan birga bo`ladi”, dedi.
Muso (a.s.) borib, o`sha do`konni topdilar, kun botguncha qassobni kuzatdilar. Kun botgach, qassob bir parcha go`shgni savatiga solib do`konidan chiqdi. Muso (alayhissalom) uning oldidan chiqib, uyingda bir kecha mehmon bo`lsam maylimi, dedilar. Qassob rozi bo`ldi va uyiga olib bordi. Qassob haligi go`shtdan mazali sho`rva tayyorladi, so`ngra kaptar bolasi kabi bir zaifa kampirni savatda ko`tarib keldi-da, chiqardi. Taomni kampirning og`ziga solib, qornini to`yg`azdi. Keyin kiyimlarini yuvdi, toza kiyim kiydirib, yana savatga qo`ydi.
Shu lahzalarda Muso (a.s.) kampirning labi qimirlayotganini ko`rib qoldilar va quloq tutdilar.
Kampir pichirlab: “Yo Parvardigor! O`g`limni jannatda Muso bilan birga qil”, deb duo qilardi. Qassob savatni bir qoziqqa ilib qo`ydi. Muso (a.s.): “Nima uchun bunday qilding?” dedilar. Qassob: “Bu ayol onam, qarib kuchlari ketib, hatto o`tira olmaydigan bo`lib qolganlar”, dedi.
Shunda Muso (a.s.): “Ey birodar! Senga xushxabar bor. Men Muso payg`ambarman, sen esa mening jannatdagi qo`shnimsan”, dedilar.

 
“Kuragimga ursang ham, yuragimga urma”
 
Rivoyat qilinadki, bir yurtda bir ota va uning o`g`irlikdla gumon qilib qo`lga olishdi. Qozi ularning har biriga qirq darradan urish haqida hukm chiqardi. Jallod shu zahoti qo`liga qamchini oldi va avval otaning elkasiga qirq darra urdi. Otaning elkasi qontalash bo`lib ketsa-da. Holdan toysa-da, “miq” etmay turaverdi.
Endi navbat o`g`liga etdi. Bola hali o`n oltiga ham to`lmagan, nimjongina edi. Jallod bolaning elkasini yalang`ochlab, bir qamchi urgani zahoti ota bor ovozi bilan oh tortib yubordi. Uning faryodi barchani hushyor torttirdi. Qozi unga yuzlanib so`radi:
“Ey, g`ofil banda, o`zingni qirq darra urganimizda ovozing chiqmadi. Nega o`g`lingning elkasiga qamchi tegar tekmas, dod solasan?”
“Hazratim, - dedi ota. – Oldingi qirq darra kuragimga tekkandi. Chidadim. Bunisi esa, yuragimga tegdi, chidolmay dod soldim.
...Ha, otaning mehri, shafqatini ham hech narsa bilan o`lchab bo`lmas ekan...

ҳ
 
«қ

-
: 04:40
: 05:17
: 13:10
: 18:15
: 20:00
: 21:40
Ңқ қ »
» »
»
Telegram