қ
06 2014 .

»

04 2014 .

Ҳ

»

04 2014 .

Xato va kamchiliklar qilganda rajo (Allohga nisbatan bo`lgan umid)ning kamayishi bu o`z amaliga suyanishlikning belgisidir.

»

04 2014 .

U zot buyuk shayx, imom, tojuddin, tarjumonil orifiyn...

»

02 2014 .

-

»

02 2014 .

”. қ 83-.

»

02 2014 .

ҳ ҳ ҳ қ , ҳ , қ .

»

24 2014 .

Қ ҳ ҳ.

»

-
: 04:40
: 05:30
: 13:10
: 18:40
: 20:20
: 21:40
Ңқ қ »
» »
»
Telegram