Oila qurishda nasl-nasab surishtiriladi
23 2021 .
95 қ.

 
Oila qurishda nasl-nasab surishtiriladi
 
Nasl-nasab nima uchun doim surishtiriladi? Chunki farzand tarbiyasida nasl-nasab asosiy o‘rin tutadi. Munosib kelin va kuyov tanlanganidan keyin, ular farzandli bo‘lib, ota bolaga halol luqma yedirsa, u hech qachon noqobil bo‘lmaydi. Bu aniq shart.
Shunga binoan, oz bo‘lsa-da, qanoat qilib, homilador bo‘lgan onaga haloldan yedirsinlar. Homilador ona istagan narsasini ota olib kelishga harakat qiladi. Farzand tug‘ilganda shariat tayin qilgan masofalarda haqlar bor.
Qur'oni karimda hazrati Hizr alayhissalom bilan Muso alayhissalom bir qishloqqa borganlarida qishloq ahli ularga joy, ovqat bermaydi, ammo ikkovlari shu yerdagi nurayotgan devorni tiklab qo‘yishadi.
Shunda hazrat Muso: «Qishloq ahli bizga yordam bermadi, siz nega eski devorni tiklab qo‘ydingiz?» deb so‘raganlarida, Hizr alayhissalom tushuntirib berganlar: «O‘sha devor qishloqdagi ikki yetim bolaning devori edi. Devorning tagida xazina bor edi, agar u yiqilsa, xazina ochilib qolardi, odamlar uni talab ketishadi va ularga hech narsa qolmaydi».
Allohning istagi esa, yetimlar katta bo‘lguncha devor yiqilmasligi, xazina ochilmasligi kerak. Shu yetim bolalarning otasi yaxshi odam bo‘lgani bois ikki aziz bandasi – avliyo va Payg‘ambarini Alloh hatto Qur'onda ismi ham keltirilmagan, noma'lum bo‘lgan ikki yetim bolaga tekin mardikor qilib qo‘ydi. Nima uchun desa, ularning otasi solih inson bo‘lgan.
Qarang, otaning yaxshiligi tufayli Alloh Payg‘ambarni ikki bolaga mardikor qilib qo‘ydi. Imom Ibni Kasirning tafsirlarida o‘sha ota qaysi ota deganda yettinchi otasini keltiradi va u solih inson bo‘lgandi.
Naslning e'tibori yetti naslda davom etishini psixogenetika fani ham tasdiqlaydi.
Farzand tug‘ilishi bilan ota-ona zimmasiga vojib haqlar paydo bo‘ladi. Bolaga yaxshi ism berib, qulog‘iga azon aytishi kerak, sochini olib, sadaqa qilib, 7-14-kuni aqiqa qilinsin, deyiladi.
Aqli kirganda ta'lim berish, voyaga yetganda uyli-joyli qilish – bular ma'lum masofadagi haqlardir. Nima uchun ma'lum masofalardagi haqlar? Ularning hammasi ota-ona farzandini kuzatib turish uchun.

Shofirkon tuman “Xoja Orif ar Revgariy Mohitobon” 

jome’ masjid imom-noibi Bekzod Adizov 

«қ

-
: 07:00
: 07:45
: 13:10
: 16:00
: 17:25
: 19:00
Ңқ қ »
» »
»
Telegram